شنبه 3 آبان 1399   |  
Menu
arab xnxx pornxnxx videos bokep lawnjinsi.com bokephitam porno porn videos bokepbejat porno legende XNXX gratis porno

 

به سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان

موسسه اعتباری ملل خوش آمدید

 

مشتريان گرامي  
با سلام و ادب 

سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات موسسه اعتباری ملل كه در اجراي ماده 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد فعال گرديده، فرايندي است كه به موجب آن شما مي توانيد شكايات خود را در آن ثبت نموده و اداره كل بازرسي و بازرسي ادارات امور شعب تهران و استانهاي اين موسسه مسئوليت پاسخگويي و رسيدگي به اين شكايات را به عهده دارند. رويه ثبت و پاسخگويي به شكايات در سامانه موصوف به گونه اي است كه مشتري با ورود به سامانه شكايت خود را ثبت مي نمايد شكايت واصله توسط واحدهاي بازرسي مورد رسيدگي قرار گرفته و براساس زمان بندي تعيين شده نسبت به ارسال پاسخ اقدام خواهد گرديد در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين ( 30 روز ) شاكي مي تواند از طريق همين سامانه موضوع را پيگيري نمايد. 
چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هريك از شعب، ادارات امور و يا ادارات مركزي موسسه در زمينه هاي نقض قوانين، كوتاهي يا عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات، شكايتي داشته و شخصاَ ذينفع آن بوده و از موسسه درخواست رسيدگي داشته باشيد، مي توانيد شكايت خود را با توجه به رعايت نكات زير در سامانه رسيدگي به شكايات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسيدگي و پاسخ لازم برایتان ارسال گردد.

 

پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد. 
 

  • در صورتي كه قبلاَ شكايت خود را به روش ديگري ارسال نموده ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است، ‌از ارسال مجدد شكايت خودداري نماييد. 
  • به شكايت هايي كه قبلاَ به بازرسي موسسه ارسال شده است و مجدداَ از اين طريق ارسال مي شود، رسيدگي نخواهد شد. 
  • شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد. 
  • در صورتي كه از چند شعبه يا اداره در چند موضوع شكايت داريد، براي هر يك از شعب يا ادارات و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت جداگانه تنظيم و ارسال نمائيد. 
  • در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارند بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص يا شركت، در فرم شكايت درج شود، در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نمي شود. 
  • مسئوليت قانوني مطالب اظهار شده بر عهده شاكي خواهد بود. 
  • تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است. 
  • متن شكايت خود را حداكثر در 500 كلمه معادل تقريبي یک صفحه A4 تنظيم نمائيد. 
  • با توجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنت به هنگام ورود اطلاعات، شايسته است در ابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود، آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد. 


روش تنظيم و ارسال شكايت

 شكايت بايد متضمن هويت كامل، نشاني، كد ملي و كد پستي شاكي و همراه با دلايل باشد. پس از وارد كردن مشخصات شعبه يا اداره و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه،‌ در اسرع وقت به آن رسیدگی و پاسخ شما از طریق سامانه پیگیری شکایت اعلام خواهد شد.

 


  ورود به سامانه

 

دی ان ان